Advertisement
HABERLER ABONE OL

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara eklenen madde ile, 5 milyar TL sabit yatırım tutarlı yabancı yatırımcılar için yatırım proje sözleşmesi imzalanmasında Bakan yetkilendirildi. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan da Bakanlığın sorumlu olduğu belirtildi.

Buna göre, hibe desteğinden yararlandırılacak, asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projeleri ilişkin olarak, Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu'nda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayacak.