Advertisement

Yazılım sektörü, teknolojinin gelişmesinde büyük rol oynayan ve gelecekte daha da önem kazanması beklenen sektörlerden biri haline geldi. Yazılım teknolojisinde yapılan her yenilik, ülkelerin küresel rekabette avantajlı konuma geçmesini sağlıyor.

Akıllı telefonlar, ev sistemleri, otomobiller ve bilgisayarların üretiminde temel bir işlevi olan yazılım teknolojileri; e-ticaret, uzaktan eğitim ve dijital bankacılık gibi yeni sektörlerin ortaya çıkmasına da yol açtı.

Yapay zekanın, ara yüz tasarımlarının, bulut tabanlı sistemlerin ve bilgisayarların yerine kullanılacak olan konsolların, yazılım sektöründe öne çıkacak teknolojiler arasında olması bekleniyor.

“İşin Geleceği” programına konuk olan System Optima & Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv ve Strateji Danışmanı ve Microsoft Türkiye Eski Genel Müdürü Murat Kansu, yazılım sektörünün geleceği hakkında Bloomberg HT’nin sorularını cevapladı.

Yazılım sektörünün geleceği nereye doğru gidiyor?

Süreyya Ciliv, dijital dünyanın hızla değiştiği bir ortamda, pandemi sebebiyle teknoloji sektöründe 10 yılda gerçekleşmesi beklenen değişimlerin 3-4 ay içinde dönüşüme uğradığını söyledi. Yazılım olmadan dijital transformasyonun mümkün olmadığını vurgulayan Ciliv, bu sebeple yazılım sektörüne şimdikinden daha çok önem verilmesi taraftarı.

Gartner Inc.’nin hazırlamış olduğu rapora göre, gerçekleştirilen yazılım projelerinin yüzde 75’i başarısız oluyor. Bu başarısızlığın sebepleri arasında, tasarımın karmaşık olması ve uzun sürmesi gösteriliyor. Bu süreçte müşteri profillerinin ve ihtiyaçlarının değişmesi, projenin hedeflediği sonucu başarısız kılıyor.

Dijital transformasyonun iş dünyasında şirketlere avantaj sağladığını düşünen Ciliv’e göre, bu dönüşümü avantaja dönüştüremeyen şirketler ilerde başarısız olacak. Yeni dönemde yazılımı kullanarak şirket içi optimizasyonu sağlayan şirketler, gelirlerini maksimize ederken, giderlerini de minimal hale getirerek verimliliklerini artıracak.

Murat Kansu'ya göre, yazılımın şirketler için dört ana dönüştürücü etkisi var. Bunlar, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması, şirketçi maliyetlerin azaltılması, çalışanlar arasında sinerjinin yaratılması ve hedef müşteri profillerinin belirlenmesi.

Kansu, Türkiye’nin bu teknolojilere adapte olmasında fırsatları olduğunu düşünüyor, fakat ülke olarak yazılımdan daha çok donanım teknolojisine yoğunlaştığımızdan dolayı, dönüşüm süreci sekteye uğruyor. International Data Corporation’nın (IDC) hazırlamış olduğu verilere göre, Türkiye’de tüm pazar 8 milyar dolarken, bunun yazılımla ilgili olan kısmı sadece 800 milyon doları oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran farklılık gösteriyor. Örneğin, yazılım sektörünün tüm pazara oranı, Fransa’da yüzde 22, İngiltere’de yüzde 25 ve Almanya’da ise yüzde 30 olarak değişiyor.

Yazılım sektöründeki ekosistem nasıl güçlendirilebilir?

Süreyya Ciliv, yazılım teknolojilerinin büyük bir kısmının yurt dışında geliştirildiğini bu sebeple “Türkiye’nin lokal değil global bir oyuncu” olması gerektiğini savunuyor. Ülkedeki genç nüfusun bu sektörde avantaj sağlayabileceğini düşünen uzmanlar, iş hayatına atılan genç çalışanların optimizasyon bilgisiyle şirket gelir ve giderlerini en ideal noktada belirleyebilecek. Bu duruma bir örnek veren Ciliv, “Workforce Optimization” programını kullanan bankaların 1 yıl içinde işlem hacimlerini yüzde 25, verimliliklerini ise yüzde 50 artırdığını söyledi.

Yazılım sektöründe, yetenek dönüşümü konusunda nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, geleceğin yazılımcılarının matematik, mühendislik ve analitik düşünme alanında kendilerini geliştirmiş insanlar arasından çıkacağını düşünüyor. Devletin de eğitim sektöründe adımlar atması gerektiğini düşünen Kansu, lise ve üniversite müfredatında güncellemeler yaparak kadınların da en az erkekler kadar sektöre kazandırılması taraftarı. Ayrıca, yeni göç politikalarıyla sektöre katkı sağlayacak kalifiye çalışanların yurtdışına gitmesinin önlenmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

Pandemi sürecinde optimizasyon teknolojileri hangi sektörlerde uygulamaya geçti?

Bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon sektöründe çok sayıda müşterinin olması sebebiyle optimizasyon teknolojilerinin en çok bu sektörlerde kullanıldığı görülüyor. Dijital ortamda saklanan müşterileri bilgileri, yazılım teknolojisi yardımıyla analiz edildikten sonra, satış departmanları müşteriye en uygun ürünü, en iyi fiyat teklifiyle sunabiliyor.