Advertisement

COMEX Borsasında bakır fiyatı 450 sent/lbs (10.000 $/ton) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Anlaşıldığı kadarıyla bakır spekülasyonunda yaşanan bu coşku, küresel ekonomide üretim sektörünün (manufacturing) toparlanma verileri ve Çin’in üretilen tüm bakırı satın almaya devam edeceği beklentisinden kaynaklanıyor. Gerçekten, üretim sektöründe iyi verilerin açıklanması ve devamı bakırın içsel (zımni) ihtiyacını gösterir.

Paranın ucuz, spekülasyonun sınır tanımadığı bu süreçte yatırımcıların kağıt varlıklar yerine elle tutulabilir (tangible) varlıklara yönelmesi bakırı destekliyor. Yatırım anlamında, bakır stratejik bir emtia olduğundan belirsizlik dönemlerinde istiflenir (depolanır) ve kıymetli metaller düşerken bakır fiyatı yükselebilir. Yapısal ve işlevsel anlamda da farklılıklar gösterirler ve biri düşerken diğeri yükselebilir. Yani, endüstriyel talep ve yatırım ihtiyacı açısından bu varlıklar 180 derece farklı davranabilirler. Nitekim, son günlerde hisse senetlerinin (borsaya yatırımın) cazibesi altın talebini olumsuz etkiliyor. Faiz oranlarının yükselme beklentisinin olduğu ortamda altın veya gümüş gibi yatırım araçlarının fırsat maliyeti ve kazançları düşer. Altın yatırımı borsada olduğu gibi temettü, faiz oranı vs. sağlamaz. Örneğin, 0% faiz oranında altın yatırımı avantajlı olurken faiz oranları %8 olduğunda 100.000 TL altın yatırımının %8'lik bir maliyeti vardır. Aksine, altın gibi finansal özelliği olmamasına rağmen bakıra talep fiyatını yükseltir. Yatırımcılar arzın talebi karşılamayacağını düşünürse talep tarafı fonlanır ve bu beklenti değiştiğinde bakır fiyatı tepe taklak düşer. Bugünlerde piyasalar sınır tanımayan spekülasyon ile çok farklı davranabiliyorlar. Altın endüstride kullanılmasına rağmen finansal yatırım aracı olarak görülürken gümüş yarı kıymetli metal olarak talep görüyor. Platin ve paladyum hem kıymetli metal hem endüstriyel metal olmalarına karşı finansal  özelliği olmayan bir yatırım aracı olarak bakırda olduğu gibi ağırlıklı olarak arz-talep hesaplarına göre işlem görüyorlar.

Yatırımcı açısından bakılırsa, altın ve gümüş fiyatları beklenen düzeltme süreçlerini tamamlamış görünüyor ve satın almak için fırsat olabilir.


Mart vade (COMEX) Altın

Mart vade (COMEX) Gümüş