Advertisement

Küresel üretim ve tüketim rakamları arasında çok az fark olmasına rağmen petrol fiyatı 2.5 yılın en yüksek seviyesine geldi. Daha önce petrol şoklarında da temel veriler sebep değildi ama her biri için yapay sebepler üretilmişti. 1973'te Londra Borsasının petrodolar merkezi olması için petrol fiyatı İsrail-Arap gerginliği ile yükseltilmişti, 1991 körfez savaşında amaç Doğu-Batı Almanya'nın birleşerek yeni bir güç olmasının önü kesilmişti, 2008'de yine temel verilerden kaynaklanmayan ama hedge fonların aşırı spekülasyon modelinden 147 dolar/varile kadar yükseltilmişti. Bu defa da temel verilerin dengeli olmasına karşı petrol fiyatının etkileyen denklem oldukça karışık. Ortadoğu'da ülkelerin bin yıldan bu yana kendi kaderlerini tayin etme çabalarının Suudi Arabistan’a sıçrama endişesi elbette yerinde bir endişe, zira Suudi Arabistan en büyük üretici. Öte yanda, doların emperyal para birimi (küresel para birimi) olmasının sorgulanmaya hatta yeni arayışların önerilmesi dolar bazlı (denominated) emtia fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Fed akıl almaz vurdum duymazlıkla hava cıvadan dolar basıp ciddi enflasyon beklentilerini de beraberinde getiriyor. Çin, Japonya, Rusya gibi dolar rezervi yüksek olan ülkeler aralarında dolara dönmeden doğrudan kendi para birimleri ile ticaret yapmaya başlarken, dolarlarını çeşitli yollardan elden çıkarıyorlar ve enflasyonu düşürmek için tedbirler alıyorlar. Petrol fiyatı ise bir yanda dolar endişesi ve enflasyon diğer yanda jeo-politik (arz kesintisi) endişeleri ile sindire sindire değerini yükseltiyor. Tehlikeli olan da bu. 2008 de yüksek petrol fiyatı kalıcı olamamış ve yükseldiği gibi kısa süre içinde 40 dolar altına kadar  gerilemişti. Önümüzdeki aylarda jeo-politik ve enflasyon endişelerinin petrol fiyatını daha ne kadar yükseltip yükseltemeyeceği gözliyeceğiz ama NYMEX petrolü 110 dolar cıvarında kısa vadeli bir gerilemeye, teknik olarak gebe görünüyor.

Teknik olarak, kısa dönem göstergeler aşırı pahalı bölgede ve düzeltmeyi destekliyor. Son günlerde petrol fiyatında sert çıkışlar işlem hacmi ile teyid edilmiyor. İşlem hacmi dramatik olarak geriledi. Kısa dönem trend çizgisi yada önemli (100 gün) hareketli ortalamalara doğru (100 dolar/varil altında) bir çekilme olası görülüyor.

Nasıl bir Strateji?
Kısa süreli bir düzeltmeye karşı Haziran vade (41 gün) ‘Bear Put Spread’ stratejisi 2000 dolarlık bir yatırımı vade sonuna kadar (petrol fiyatının 102 dolar/varil altında olması halinde) 4000 dolar net (6000- 2000) kazanç getirir.