Advertisement

Altının politikacılar tarafından rezerv olarak resmi kabulü mümkün değil ama para yerine kullanım alanları çeşitli şekillerde görülüyor. 14 Eylül tarihli “Wall Street Journal”da emlak kralı Donald Trump’ın şirketlerinin “Trump’ın Yeni Altın Standardı” başlıklı haberinde külçe altını kira depositosu olarak kabul etmeye başladıkları bildiriliyor. Zaten, altın uzun zamandır para yerine kredi ve teminatlarda kullanılıyor. Geleneksel anlamda altın bir birikim veya yastık altı aracıdır, faiz, kira, temettü gibi getirisi yoktur. Trump’ın endişesi altın ile kıyaslandığında dövizin güvensizliği ve belirsizliğidir. Döviz savaşları başlığı da sık sık medyada yer alıyor zaten. Altını deposit olarak kabul etme fikri hem ev sahibi D.Trump hem de kiracı adına altının tercih edilmesi altına güveni gösteriyor. Zira, enflasyon artarsa altın da değerlenir (sadece, 1990’lı yıllarda olduğu gibi ileriye dönük karlılık beklentilerinde aşırı iyimserlik ortamı hisse senetlerini daha iyi bir yatırım aracı olarak öne çıkarır). Deflasyon-depresyon döneminde altında değer kaybedebilir ama satın alma gücünü korur (sadece, altın üretimini artıracak olağanüstü bir gelişme gözlenmezse tabi ki bu da olası görünmüyor)  Eğer herşeye rağmen altın fiyatı düşerse bu defa da D.Trump altın depozitini kiracıya geri verecek. Trump’ın depozito işlem miktarı küçük olsa da daha geniş çapta uygulamalara başlanabilir. Örneğin, Yunanistan AB borçlarına karşı teminat olarak rezerv altınını kullanabilir ve altın resmi olmasa da para yerine ikame eden bir enstrüman haline bir adım daha yaklaşmış olur.

Altına güven ve oynaklık (volatilite) etkisi

Panik dönemleri ve Merkez Bankalarının çok kötü ve sorumsuz para yönettiği dönemlerde iyi bir trend bile yalnızca aşırı oynaklık (volatilite) ile bozulabilir. Bugünlerde oynaklık öylesine yükseldi ki şirketlerin girdi ve hammadde maliyetlerini sigorta etmesi çok zor. Bakır, Kalay, Çinko ve Çelik’de bu durum görülüyor. Oysa, altın sadece enflasyona karşı bir korunma aracı değildir. Kötü yönetim, paraya güvensizlik ve panik senaryolarına karşı da hedge işlevi görür. Comex Bakır fiyatı Şubat tepesi 4,62 sent/lbs’den şu an 3,93 sent’e gerilerken altın fiyatı aynı süre içerisinde 1,415’den 1,782 dolara tırmandı. Yani endüstriyel bir metal olarak bakırda oynaklık gözlenirken altın parasal sisteme olan güvensizliği yansıtıyor.Kısa vade altın endişesi

Altın fiyatı enflasyon beklentisi ile yükselmekle birlikte kısa vadede bazı gelişmeler mükemmel performansını olumsuz etkileyebilir. AB’deki olumsuz gelişmeler sebebi ile bu bölgeden para çıkışı ABD’de sermaye piyasalarını destekler ve yatırımcılar sermaye piyasalarına katılım için altın elden çıkarabilirler. Aynı zamanda dolar bazında işlem gören enstrümanlara talebin artması da, bugünlerde olduğu gibi, doların değerini yükseltir ve altını baskı altına alabilir. Kısa vadede altın fiyatı 1700 altına (1660) sarkabilir. Ancak, bu böyle olsa bile uzun vade yatırımcılar için satın alma fırsatı oluşturacaktır.