Advertisement

KISA YUNANİSTAN TARİHİ

Son iki yılda iki kurtarma paketine mazhar olan ve borç yapılandırmasına giden ülkede işler hala karışık durumda. 12 Mart itibariyle özel sektör ile Yunan hukuku çerçevesinde ihraç edilmiş bonolarını takas eden ve 177 milyar Euro’luk menkul kıymeti bu yolla özel kreditörlere aktaran ülkenin borç dinamikleri hala tartışma konusu.

Yaptığı çağrı sonrasında gönüllü özel sektör katılımının % 85.6’yı bulduğu değişimi yeterli bulmayan Helenik Cumhuriyet geri kalan bono sahipleri içinse CAC (Kollektif katılım maddesi) uygulamış böylece zorunlu bono takasıyla beraber katılım da % 95.7’ye varmıştı. Zorunlu katılım kararı sonrasında ise ülke bonoları üzerine yazılan CDS (Kredi temerrüt takası) sözleşmeleri tetiklenmiş ve net 3.2 milyar Dolarlık riskin CDS sahiplerine yapılacak ihale sonrasında düzenleyici otorite ISDA tarafından ödenmesine karar verilmişti. Ülkenin yabancı hukuk cinsinden ihraç edilmiş tahvilleri için takas süresi ise Mart sonunda doluyor. Bugün yapılacak ve yarın resmi kararı alınacak şekilde düzenlenen Avrupa Maliye Bakanları toplantısı sonucunda da ikinci kurtarma paketi, yani 130 milyar Euro serbest bırakılmış olacak. Tüm alınan tedbirlerin tek bir amacı var, o da 2020 yılı itibariyle ülkenin Borç / GSYİH oranını % 120’ye indirebilmek. Avrupa Birliği’nin müktesebatı ise bu oranın % 60’ı geçmesine izin vermiyor. Diğer yandan Euro Birliği ortalaması % 85 seviyesinde.

EKONOMİK VERİLER NE DİYOR?

Son açıklanan Yunan verilerine kısa bir bakış durumun vehametini ortaya koyuyor. Reel GSYİH büyümesi - % 7 olarak açıklandı. Yıllık TÜFE’si % 2.1 ile % 2.7 olan AB’nin altında kalan ülkede işsizlik ise % 21 ile hayli yüksek bir noktada. 4. Çeyrek sonu verilerine göre kamu açığının GSYİH’ye oranı ise çift hanelerde ve % 10.6 düzeyinde. Kabaca 200 milyar civarında hesaplanan GSYİH’ye göre eğer ki kamu harcamaları kısılmazsa bu açıkla ülkenin aldığı tüm kurtarma paketini sadece kamuyu fonlayarak 6 yılda bitirmesi mümkün. Dolayısıyla meclis tarafından 30’dan fazla önlem paketi geçirilirken asıl izlenen bu önlemlerin uygulamaya girip girmeyeceği. Nisan ayında yapılacak genel seçimlerde hangi parti kazanırsa kazansın Avrupalı liderlere hepsinin elinden imzalanarak gönderilen mektuplar ise birer güvence niteliğinde. Buna göre, seçilen hangi líder olursa olsun atılan adımları geri çevirmeyecek ve kemer sıkma tedbirlerine devam edecek.

YENİ DÖNEMDE DURUM NE ?

Aşağıdaki grafikte bono takası sonrası borç yükü alınmış Yunanistan’ın yeni bono getirilerinden oluşan getiri eğrisi yer alıyor. Kısaca örneklemek gerekirse 10 yıllık tahvil faizi % 40’ı aşan ülkenin yeni 10 yıllığındaki bileşik faiz % 19’un altında oluştu. Diğer yandan ülkenin atacağı adımlar ve bunları karşın alacağı cevaplar merak konusu. Kısa örnekte 10 yıllık bonoların, 30 yıllıklardan daha fazla faiz vaad ettiğine tanık oluyoruz. Bu pasajdan çıkan sonuç özetle, 2020 yılında ülkenin borç yükünü yara almadan ve düz bir patikada götürmesi şüpheyle karşılanıyor. Yunan ekonomisini analiz eden yatırımcıların ilk tepkileri bu şekilde ekranlara yansıyor. Gelecek günlerde yeni beklentilerde görüşmek dileğiyle.