Advertisement

7 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende ticarette uygulanacak ilke kurallar hakkında yapılan yönetmelik değişikliğine göre perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine olanak sağlanması amaçlandığı belirtildi.

Yapılan değişikliğe göre gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalara, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarma yükümlülüğü getirildi.

Yayımlanan maddede bu verilerin ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabileceği ve veri aktarımının usul ve esaslarının bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirileceği kaydedildi.