Advertisement

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkilemiştir. Ülkemizde Koronavirüs salgınından etkilenmeyen hiçbir bölge hiçbir sektör yoktur. Ancak Koronavirüs salgını ile birlikte bazı sektör ve bölgeler daha fazla etkilenmiş , durma noktasına gelen sektörler olmuştur.

Süreci bölgemiz açısından değerlendirdiğimizde, bölgemizinde bu süreçten en fazla etkilenen bölgelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi öncesinde de dile getirdiğimiz ve kurulması yönünde çalışmalar yaptığımız ‘’ Batı Karadeniz Projesi’nin ‘’ ( BAKAP ) hayata geçirilmesi, bölgemizin pandemi sürecinden çıkışında temel dayanak olacaktır. Bilindiği üzere halen yürürlükte olan Güney Doğu Anadolu Projesi ( GAP ), Doğu Anadolu Projesi ( DAP ), Doğu Karadeniz Projesi ( DOKAP ) ve Konya Ovası Projesi ( KOP ) dahilindeki illerimiz; tarım, sanayi ,ticaret, ulaşım, enerji, turizm vb. alanlarda topyekûn bir planlama ve uygulama ile çok önemli mesafeler almışlardır.

Batı Karadeniz Projesi içerisinde; sorunları benzer çözümleri ortak olan Zonguldak, Karabük, Bartın , Kastamonu , Çankırı ve Sinop illeri yer almaktadır. Halen yapımı devam eden ve %80 mertebesinde tamamlanan Filyos Limanı; komşuluğunda kurucu şirketi belirlenmiş ve bürokratik işlemleri tamamlanmak üzere olan Endüstri Bölgesi, devamında Lojistik Merkezi ve Serbest Bölgesi ile ‘’ Filyos Vadisi Projesi ‘’ nin faaliyete geçirilmesi İlimizin ve Bölgemizin Koronavirüs salgını sürecin etkilerinden biran önce kurtulması ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için çok önemlidir.

Ülkemizin köklü kurumsal yapısıyla ve hükümetimizin zamanında almış olduğu önlemlerle bu süreci en az zayiatla atlatacağımıza inanıyorum.

Metin Demir

Zonguldak TSO YKB