Advertisement
HABERLER ABONE OL

Ar-Ge merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri personeline gelir vergisi stopaj teşvikinin detayları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında çalışılan sürelerin, gelir vergisi teşviki kapsamına alınması yönünde yapılan düzenlemelere yönelik ayrıntılı açıklama ve örneklere yer verildi.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin merkez veya bölge içinde çalıştıkları süre kadar dışarıda geçirdikleri süreler için teşvikten faydalanılabilecek.

Örneğin bir Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin aylık çalışma süresi olan 180 saatin yarısını (90 saatini) merkez veya bölge içinde, yarısını (90 saatini) merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmesi durumunda, ücretinin tamamı teşvike konu edilecek.

Personelin yarısının merkezde çalışması yeterli

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin yarısının merkez/bölge içinde, yarısının merkez/bölge dışında çalışması durumunda tüm personelin ücretleri teşvik kapsamında olacak.

Örneğin 100 Ar-Ge, tasarım ve destek personeli bulunan bir firmanın, 50 personelinin merkez/bölge içinde çalışması durumunda 100 personelin tamamının ücretleri teşvike konu edilecek.

Tatil ve yıllık izin süreleri de teşvik kapsamında

Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamında olacak.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler, Ar-Ge veya tasarım personelinden yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler, Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorlük yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler teşvik kapsamında olduğundan, bu sürelerde merkez ve bölge içinde çalışılmış kabul edilecek.

Tebliğ, 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.