Advertisement

Arçelik Cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payının brüt 2,2198274 TL, net ödemenin ise 1,8868532 TL olacağını belirtti.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 2.847.839.197,08 TL net dönem karına; 29.627.641,04 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 2.877.466.838,12 TL olduğu ifade eden Arçelik, Kar payı ödeme tarihinin 29.03.2021 olarak belirledi.

Ford Otomotiv Sanayi ise 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payının brüt 6,43 TL olarak açıklarken net 5,457 TL olarak açıkladı.

SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 4.194.912.850 TL net dönem karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 6,42 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 5,4570 TL) temettü olmak üzere, brüt % 642,0000 (net % 545,7000) oranında ve pay sahiplerine 2.136.040.077 TL birinci kar payı, 116.802.123 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasını ve kalan 1.718.540.980 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasını öngören Ford Otomotiv Sanayi, Temettü dağıtım tarihini 24 Mart 2021 olarak belirledi.

Brisa Brisgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret, 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payının brüt 0,807 TL, net ödemenin ise 0,6859500 TL olacağını belirtti.

Brisa’nın KAP’a yaptığı açıklama ise şöyle:

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 475.284.038,00 TL tutarındaki 2020 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 521.087.688,40 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 TL

İkinci Kâr Payı 230.973.474,38 TL

Toplam Brüt Kâr Payı 246.229.318,13 TL

İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı 23.764.201,90 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 25.473.767,63 TL

Olağanüstü Yedek 225.620.400,74 TL

Brisa temettü dağıtım tarihini 30 Mart olarak belirledi.