Advertisement

Uluslararası piyasalarda 350 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren Arçelik, ihraçtan sağlanan fon ile sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturduğu Yeşil Finansman Çerçevesinde; enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerini finanse edecek.

Uluslararası danışman bankalar J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc aracılığı ile ihraç edilen Arçelik’in yeşil tahvili Euronext Dublin Borsası’nda işlem görecek.

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, “Uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk reel sektör şirketi olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Yeşil tahvil Arçelik’in Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki itibarını daha da güçlendirmesine yardımcı olacak ve “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuzla uyumlu olarak işimizin merkezine sürdürülebilirliği koymaya devam etmemizi sağlayacak. Yeşil tahvil, ESG projelerimizi finanse etmenin yanı sıra hızla büyüyen finansal mekanizmayla fon bulma seçeneklerimizi çeşitlendirerek Arçelik’in daha fazla sayıda uzun vadeli ve yeşil yatırımcıya erişimini mümkün kılacak. Yeşil tahvil sürdürülebilirlik taahhütlerimizi teyit ederken, bu alandaki inisiyatiflerimizle sektörümüze öncülük etmemize de yardımcı olacaktır. 65 yıldır ülkemize ve sektörümüze değer katacak işlere imza atarken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendiriyoruz. Sosyal, etik, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşlarımız için artı değer yaratmaya devam ediyoruz. Tahvil ihracına uluslararası piyasalarda 33 ülkeden 175’ten fazla kurumsal yatırımcı, yaklaşık 1,6 milyar Euro tutarında talep iletti. Yatırımcılardan, planlanan tutarın 4,5 katından fazla talep aldık. Tahvil ihracımıza yatırımcılardan gelen güçlü talep, Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu ve finansal yapısına duyulan güveni bir kez daha teyit etti” şeklinde konuştu.