Advertisement

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurumuz 30.01.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-48786 sayılı yazıyla onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK'nın iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248671


BIST