Advertisement

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/02/2024
Karar Sayısı
2024-16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                                    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
                                                                                            II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve  Dipnotları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.  
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
İstanbul,9 Şubat 2024
Hüseyin Gürer                                                    Lütfiye Yeşim Uçtum                    
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                     
Denetim Komitesi Başkanı                                  Denetim Komitesi Üyesi 
   
Mustafa Fırat Kuruca                                         Zeliha Ersen Altınok  
Yönetim Kurulu Üyesi                                        Finans    
Genel Müdür                                                     Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248666


BIST