Advertisement

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. - Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2024
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128 1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.


 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.