Advertisement

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2024 yılında 5 yıllık süreyi dolduracağı için süre uzatım izni alınması, kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,-TL'ye çıkarılması, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II?18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadili için 27.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurumuzun onaylandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 19.01.2024 tarih ve E-12233903-340.08-48339 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 05.02.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00093642608 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilmiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ-TR.pdf
EK: 2 TADİL METNİ-EN.pdf
EK: 3 KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIŞI SPK İZNİ VE TADİL METNİ.pdf
EK: 4 KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIŞI TİCARET BAKANLIĞI İZNİ VE TADİL METNİ.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248659


BIST