Advertisement

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Ortaklık, sistematik risk yönetim anlayışı doğrultusunda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarıda oluşabilecek risk ve fırsatları tespit ederek bu alanlarda şirket politikalarını geliştirir. Çevre Politikası, Bilgilendirme Politikası, İnsan Değerleri Politikası, Yönetime Katılmayı Destekleyici Şirket Politikası, Kariyer Planı Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası ve Tazminat Politikası oluşturulan polikalara örnek tekil eder. Ortaklık, mensubu olduğu Bakioğlu Holding'in geliştirdiği grup düzeyi politikalara da uyumla faaliyetlerini yürütür. Örneğin Bakioğlu Holding Etik İkleri, Bak Ambalaj için de geçerli olan ve şirketin çalışma ilkelerini belirleyen temel politikadır. Bahsi geçen tüm politika dokümanları www.bakambalaj.com.tr ve www.bakioglu.com.tr adreslerinden paydaşların serbest erişimine açıktır.
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X