Advertisement

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
BİM, 2021 faaliyet döneminde ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında sürdürülebilirlik öncelikleri çeşitli paydaşların da görüşü alınarak belirlenmiştir.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetişimi Bölümü
https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Politikalar Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Categories/674/politikalar.aspx
oda_ShortAndLong