Advertisement

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Temettü Ödemesi Önerisi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 Peşin 0,3042056 30,42056 10 0,2737850 27,3785
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 Peşin 0,3042056 30,42056 10 0,2737850 27,3785

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 03.05.2023 05.05.2023 04.05.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
03.05.2023 05.05.2023

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 0 0
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Ticaret Kanunun 390/4. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 11.111.111,11.-TL Nakit temettünün (hisse başına 0,30421 Türk lirası) dağıtılması
yönünde önerimizin yapılacak 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BMSTL Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.525.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 520.987,36
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 123.282.572 61.605.754,75
4. Vergiler ( - ) -3.645.641 15.006.765,46
5. Net Dönem Kârı 126.928.213 46.598.989,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 14.417.986,17
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.609.050,13 1.609.050,13
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 125.319.162,87 30.571.952,42
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.571.952,42 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.826.250
* Nakit 1.826.250
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 9.284.861,11
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 928.486,11
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.642.710,47 0 0,2 0,27379 27,379
B Grubu 8.357.289,53 0 0,2 0,27379 27,379
TOPLAM 10.000.000 0 0,2 0,27379 27,379

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125740


BIST