Advertisement

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CELHA
İlgili Şirket Ünvanı ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 41.500.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
CELHA, TRACELHA91G1 50.095,818

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 13.02.2024
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 14.02.2024
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CELHA-TR.pdf
EK: 2 CELHA-ENG.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248478


BIST