Advertisement

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DMSAS, TRADMSAS91E9 100.000.000 100.000.000,000 100,00000 1,00 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 100.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Söz konusu payların satın alınmasına ilişkin hakim hissedarımız olan Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından taahhüt verilecektir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.'nin 21.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 100.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırladığı izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarihli toplantısında onaylanmıştır.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248430


BIST