Advertisement

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Hesap dönemine ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.06.2024
Genel Kurul Tarihi
12.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Konferans Salonu Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Kumova'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.02.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Alp Eren Yaprak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2024 tarihinde atanan Fahrettin Aksakal'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde atanan Ercan Göksel'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
9 - 2023 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
10 - Şirketin 2024 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilecek Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DYH A.Ş.(BİLGİLENDİRME FORMU).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL ÇAĞRISI .pdf - İlan Metni
EK: 3
Denge Yatırım Holding 31.12.2023 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4
GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
DYH 2023 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07.06.2024 tarihinde nisap toplanamadığından ertlenen, 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Temmuz 2024 Cuma günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Konferans Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.