Advertisement

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulunun Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017 1. Taksit 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017 2. Taksit 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017 TOPLAM 0,5000000 50 10 0,4500000 45
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025 1. Taksit 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025 2. Taksit 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025 TOPLAM 0,5000000 50 10 0,4500000 45

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 15.10.2024 17.10.2024 16.10.2024
2. Taksit 16.12.2024 18.12.2024 17.12.2024

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017 0 0
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2024 tarihinde 2024/39 nolu kararıyla 2023 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımının ilk taksidinin 15.10.2024 tarihinde, ikinci taksidinin 16.12.2024 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 160.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.506.520,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır.

* SPK'ya Göre (TL) Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı 453.677.308 452.652.628
4. Vergiler ( - ) 151.282.703 98.904.599
5. Net Dönem Kârı 302.394.605 353.748.028
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 15.119.730 15.355.267
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 287.274.874 291.750.081
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.966.488 5.966.488
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 293.241.362,8 297.716.569
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 8.000.000 8.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 72.000.000 72.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.200.000 7.200.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 214.041.362,8 210.516.569
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) * 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 13.600.000 4,66 0,45 45
B Grubu 66.400.000 22,76 0,45 45
TOPLAM 80.000.000 27,42 0,45 45

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265310


BIST