Advertisement

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulununun 01.04.2024 tarihli 2024 / 37 nolu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca şirketimizin 2024 yılı mali tablolarının ve raporlarının denetlenmesi için Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi N 8 İç Kapı N 301 Beyoğlu - İstanbul adresinde mukim PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265273


BIST