Advertisement

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu 10 Haziran 2024 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan:

-Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Tunahan Akbaş'ın seçilmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak tayinine;

-Denetim Komitesinin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş'ın seçilmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'un Denetim Komitesi Başkanı olarak tayinine;

-Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şahin Aslantaş ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Berati Usta'nın seçilmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları ekteki şekilde belirlenmiştir.