Advertisement

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 422.966.436 488.167.554
Satışların Maliyeti
[24] -319.336.270 -392.049.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.630.166 96.117.590
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
103.630.166 96.117.590
Genel Yönetim Giderleri
[25] -63.204.580 -52.857.166
Pazarlama Giderleri
[26] -27.066.429 -25.392.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -13.739.184 -11.793.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 215.804.048 121.112.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -179.205.542 -104.637.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.218.479 22.549.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 624.676 1.120.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -326.147 568.234
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.517.008 24.238.439
Finansman Gelirleri
[30] 11.713.112 9.554.152
Finansman Giderleri
[30] -32.736.246 -35.204.738
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-28.759.036 -51.627.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
[11] -13.265.162 -53.039.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.522.054 13.060.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.522.054 13.060.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.787.216 -39.979.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.787.216 -39.979.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.282.768 -57.142
Ana Ortaklık Payları
-22.069.984 -39.922.413
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.638.064 73.325.546
Dönem Karı (Zararı)
-22.069.984 -39.922.413
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.069.984 -39.922.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.470.031 -36.035.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[24,25] 14.135.748 15.303.122
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[11] -30.366.049 -42.398.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.440.975 -6.574.837
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-17.925.074 -35.823.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[6] -2.840.972 145.158
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.840.972 145.158
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
910.202 21.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 3.466.453 -7.083.570
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.224.587 -2.022.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.928.300 136.686.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -10.817.935 54.030.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.497.730 78.321.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.315.665 -24.290.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -67.937.469 31.839.574
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.646.886 22.681.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.584.355 9.158.494
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -37.018.556 84.967.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 37.529.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 21.338.445 -104.262.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.584.062 -29.423.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.754.383 -74.838.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.870.090 -4.050.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 53.034.728 20.165.337
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.768.835 14.974.086
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.265.893 5.191.251
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
182.542 4.207.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.580.145 12.258.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.978 1.284.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.603.123 10.974.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.468.315 60.728.059
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
81.106.379 12.597.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.897.296 -20.318.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17,18,19] 4.610.403 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.610.403 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[17,18,19] -28.507.699 -20.318.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.683.296 -575.197
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.824.403 -19.743.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.044.959 -56.946.344
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.869.944 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.869.944 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -700.769 -55.602.125
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-700.769 -54.775.158
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 0 -826.967
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3.875.784 0
Ödenen Temettüler
0 -1.344.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.785.727 -3.939.625
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.793.957 -11.362.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.991.770 -15.302.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 6.332.349 21.634.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 53.324.119 6.332.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 53.324.119 6.332.349
Ticari Alacaklar
[6] 165.559.435 165.556.666
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28.982.493 55.330.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
136.576.942 110.225.728
Diğer Alacaklar
[8] 18.876.933 10.128.437
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.370.419 5.522.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.506.514 4.605.767
Stoklar
[9] 204.435.599 166.697.698
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 181.674.836 109.070.744
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
129.645.072 62.749.607
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.029.764 46.321.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 12.650 2.903.643
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 2.209.900 6.312.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.209.900 6.312.611
ARA TOPLAM
626.093.472 467.002.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
626.093.472 467.002.148
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 6.623.502 4.492.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.623.502 4.492.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 575.550 1.485.752
Maddi Duran Varlıklar
[14] 467.884.332 468.269.099
Arazi ve Arsalar
270.110.000 281.761.691
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16.320.000 5.602.279
Binalar
60.750.050 47.784.146
Tesis, Makine ve Cihazlar
101.066.925 111.418.428
Taşıtlar
4.599.076 5.121.021
Mobilya ve Demirbaşlar
12.124.250 13.667.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.914.031 2.914.034
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 0 712.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 44.602.219 22.423.970
Diğer Haklar
36.404.657 22.423.970
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8.197.562 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 0 1.798
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
519.685.603 497.385.157
TOPLAM VARLIKLAR
1.145.779.075 964.387.305
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 31.303.613 9.170.577
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.303.613 9.170.577
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.303.613 9.170.577
Diğer Finansal Yükümlülükler
[15] 243.600 331.118
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
243.600 331.118
Ticari Borçlar
[6] 224.843.869 221.614.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.891.450 22.842.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
209.952.419 198.771.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 16.404.389 6.717.518
Diğer Borçlar
[8] 5.711.295 2.789.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 154.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.711.295 2.634.833
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 141.568.350 91.272.661
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.742.921 14.972.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.825.429 76.300.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 6.038.985 5.189.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.038.985 5.189.880
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 6.398.112 20.300.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.398.112 20.300.166
ARA TOPLAM
432.512.213 357.386.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
432.512.213 357.386.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 23.000.000 46.136.417
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.000.000 46.136.417
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.000.000 46.136.417
Diğer Finansal Yükümlülükler
[15] 0 197.732
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 197.732
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 17.060.842 38.596.599
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.060.842 38.596.599
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 54.353.109 25.272.142
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
[13] 21.320.583 13.838.433
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21.320.583 13.838.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.734.534 124.041.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
548.246.747 481.427.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
599.284.897 480.017.795
Ödenmiş Sermaye
[18] 149.869.944 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 475.218.508 475.218.508
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 10.274.717 10.274.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 133.034.927 57.632.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
133.034.927 57.632.219
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
137.356.888 70.272.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.321.961 -12.640.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] -5.945.695 -6.880.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.945.695 -6.880.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 46.302.492 46.302.492
Yasal Yedekler
46.302.492 46.302.492
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] -187.400.012 -137.606.967
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.069.984 -39.922.413
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.752.569 2.941.714
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
597.532.328 482.959.509
TOPLAM KAYNAKLAR
1.145.779.075 964.387.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 475.218.508 10.274.717 -5.965.501 46.302.492 -188.653.382 51.046.415 463.223.249 2.997.906 466.221.155
Transferler
51.046.415 -51.046.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.272.383 -12.640.164 -915.260 -39.922.413 16.794.546 1.287.945 18.082.491
Dönem Karı (Zararı)
-39.922.413 -39.922.413 1.287.945 -38.634.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
70.272.383 -12.640.164 -915.260 56.716.959 56.716.959
Sermaye Arttırımı
82 82
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.344.219 -1.344.219
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 475.218.508 10.274.717 70.272.383 -12.640.164 -6.880.761 46.302.492 -137.606.967 -39.922.413 480.017.795 2.941.714 482.959.509
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 475.218.508 10.274.717 70.272.383 -12.640.164 -6.880.761 46.302.492 -137.606.967 -39.922.413 480.017.795 2.941.714 482.959.509
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-39.922.413 39.922.413 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.084.505 8.318.203 935.066 -22.069.984 54.267.790 -4.694.283 49.573.507
Dönem Karı (Zararı)
-22.069.984 -22.069.984 -4.694.283 -26.764.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.084.505 8.318.203 935.066 76.337.774 76.337.774
Sermaye Arttırımı
74.869.944 74.869.944 74.869.944
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-9.870.632 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.870.632 -9.870.632
Dönem Sonu Bakiyeler
149.869.944 475.218.508 10.274.717 137.356.888 -4.321.961 -5.945.695 46.302.492 -187.400.012 -22.069.984 599.284.897 -1.752.569 597.532.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.787.216 -39.979.555
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.402.708 57.632.219
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 90.974.205 78.080.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 10.043.017 -15.805.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.614.514 -4.642.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -25.614.514 -4.642.575
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
935.066 -915.260
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
[21] 935.066 -915.260
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
935.066 -915.260
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.337.774 56.716.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.550.558 16.737.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.694.283 56.192
Ana Ortaklık Payları
60.244.841 16.681.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271609


BIST