Advertisement

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2022 - 28.02.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Transferler
-434.548.432 434.548.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.941.790 -173.716.893 -175.658.683 -53.905 -175.712.588
Dönem Karı (Zararı)
-173.716.893 -173.716.893 -53.905 -173.770.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.941.790 -1.941.790 0 -1.941.790
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -4.333.642 21.246.627 -1.754.526.533 -173.716.893 -930.472.175 -166.911 -930.639.086
Cari Dönem 01.06.2023 - 29.02.2024
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -12.819.150 21.246.627 -2.132.012.212 -952.305.887 -2.095.032.356 -261.355 -2.095.293.711
Transferler
1.367.475 -953.673.362 952.305.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.778.655 607.985.264 607.985.264 -93.117 607.892.147
Dönem Karı (Zararı)
607.985.264 602.206.609 -93.117 602.113.492
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.778.655 -5.778.655 -5.778.655
Sermaye Arttırımı
540.000.000 8.778.332 548.778.332 548.778.332
Dönem Sonu Bakiyeler
1.080.000.000 3.827.679 445.808.919 -18.597.805 22.614.102 -3.085.685.574 607.985.264 -944.047.415 -354.472 -944.401.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2023 - 29.02.2024 Önceki Dönem 01.06.2022 - 28.02.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.998.268.472 375.920.885
Dönem Karı (Zararı)
607.892.147 -524.971.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-764.727.696 -30.339.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
438.342.760 171.704.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.665.360 -3.018.396
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-977.878 -1.135.800
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.100.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.687.482 1.217.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.065.408 19.775.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.322.313 5.592.674
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.743.095 14.182.589
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.398.349 -54.401.972
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-674.585.596 -228.293.751
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
632.187.247 173.891.779
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.883.251 3.871.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.232.955.406 -168.269.290
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.232.955.406 -168.269.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
814.822.486 754.606.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-663.923.502 -90.342.378
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-288.680.960 -35.452.870
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-136.603.946 3.904.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
754.148.700 248.472.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-130.548.432 360.891.867
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
564.567.239 217.462.066
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
702.221.486 24.744.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.641.901 24.926.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.067.578 -20.937.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.709.479 45.863.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
657.986.937 199.295.817
Alınan Faiz
15.456.698 6.539.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-389.162 -1.141.842
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.919.641 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.320.294.358 171.227.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-272.778.925 -193.144.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.222.985 -193.144.260
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.643.568 -5.316.434
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.579.417 -187.827.826
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-555.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.552.925.672 883.404.256
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
548.778.332
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.085.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.085.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.105.794.161 -1.848.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.105.794.161 -1.848.560
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.575.604 -11.939.687
Ödenen Faiz
-956.530.147 -181.459.567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.804.092 -6.347.930
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.563.875 1.066.180.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.563.875 1.066.180.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 137.102.161 55.550.453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 309.666.036 1.121.731.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2024 Önceki Dönem 31.05.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
309.666.036 137.102.161
Finansal Yatırımlar
9.687.019 1.856.687
Ticari Alacaklar
1.039.050.415 374.854.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.039.050.415 374.854.562
Diğer Alacaklar
1.296.933.247 1.231.566.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.286.922.718 1.225.289.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.010.529 6.276.945
Stoklar
414.889.465 124.521.023
Peşin Ödenmiş Giderler
252.917.978 83.915.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 4.919.641
Diğer Dönen Varlıklar
50.895.191 21.422.368
ARA TOPLAM
3.374.039.351 1.980.157.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.374.039.351 1.980.157.969
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
28.246.283 18.434.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.246.283 18.434.816
Diğer Alacaklar
2.746.841.496 2.174.366.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.745.579.540 2.173.204.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.261.956 1.161.559
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
34.155.000 42.705.000
Maddi Duran Varlıklar
79.235.649 25.898.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.445.516 13.012.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.701.839.460 952.238.727
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.701.839.460 952.238.727
Peşin Ödenmiş Giderler
188.547.322 220.946.173
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.705.560 5.407.008
Diğer Duran Varlıklar
5.556.692 4.961.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.807.572.978 3.457.970.903
TOPLAM VARLIKLAR
8.181.612.329 5.438.128.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.171.732 1.126.221.320
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
697.006.784 312.981.085
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
686.442.377 306.187.834
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
686.442.377 306.187.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.564.407 6.793.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.564.407 6.793.251
Ticari Borçlar
2.211.365.989 916.187.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.211.365.989 916.187.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
449.358.234 955.961.021
Diğer Borçlar
866.945.394 164.723.908
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
858.402.831 158.860.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.542.563 5.863.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
567.140.540 658.161.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
777.826 5.692.839
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.123.241 73.206.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.997.359 9.467.958
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.125.882 63.738.793
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
380.388.479 282.481.120
ARA TOPLAM
5.350.278.219 4.495.616.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.350.278.219 4.495.616.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.540.517.574 2.394.349.643
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.540.517.574 2.394.349.643
Banka Kredileri
1.525.680.965 2.381.923.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.836.609 12.426.156
Ticari Borçlar
949.051.260 406.272.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
949.051.260 406.272.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
529.736.002 90.325.641
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
677.774.834 22.187.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.627.392 8.444.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.627.392 8.444.987
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
62.028.935 116.226.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.775.735.997 3.037.806.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.126.014.216 7.533.422.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-944.047.415 -2.095.032.356
Ödenmiş Sermaye
1.080.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
445.808.919 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.597.805 -12.819.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.597.805 -12.819.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.597.805 -12.819.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.614.102 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.085.685.574 -2.132.012.212
Net Dönem Karı veya Zararı
607.985.264 -952.305.887
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-354.472 -261.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-944.401.887 -2.095.293.711
TOPLAM KAYNAKLAR
8.181.612.329 5.438.128.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2023 - 29.02.2024 Önceki Dönem 01.06.2022 - 28.02.2023 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2023 - 29.02.2024 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2022 - 28.02.2023
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 4.576.910.493 994.632.169 1.488.966.688 402.247.417
Satışların Maliyeti
11 -3.804.735.662 -1.444.143.500 -1.497.860.096 -600.766.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
772.174.831 -449.511.331 -8.893.408 -198.519.195
BRÜT KAR (ZARAR)
772.174.831 -449.511.331 -8.893.408 -198.519.195
Genel Yönetim Giderleri
-109.601.978 -42.496.809 -49.213.368 -18.696.341
Pazarlama Giderleri
-219.334.085 -86.067.868 -91.355.650 -33.295.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
99.545.382 20.932.156 64.672.893 9.533.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-768.738.614 -97.698.806 -127.977.408 -26.615.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-225.954.464 -654.842.658 -212.766.941 -267.593.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.233.511.346 171.413.742 1.014.119.268 3.201.011
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-189.435.312 -21.159.510 -189.429.038 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
818.121.570 -504.588.426 611.923.289 -264.392.668
Finansman Gelirleri
674.586.116 228.293.353 309.354.673 66.648.011
Finansman Giderleri
-846.932.288 -244.804.977 -322.727.188 -72.825.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
645.775.398 -521.100.050 598.550.774 -270.570.171
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.883.251 -3.871.179 -24.845.345 -24.703
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-40.181.803 -5.318.564 -24.372.171 -71.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.298.552 1.447.385 -473.174 47.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
607.892.147 -524.971.229 573.705.429 -270.594.874
DÖNEM KARI (ZARARI)
607.892.147 -524.971.229 573.705.429 -270.594.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-93.117 -65.129 -2.998 -1.617
Ana Ortaklık Payları
607.985.264 -524.906.100 573.708.427 -270.593.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.778.655 -3.929.861 -5.969.602 -2.414.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.778.655 -3.929.861 -5.969.602 -2.414.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.778.655 -3.929.861 -5.969.602 -2.414.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
602.113.492 -528.901.090 567.735.827 -273.008.917
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-93.117 -65.129 -2.998 -1.617
Ana Ortaklık Payları
602.206.609 -528.835.961 567.738.825 -273.007.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271618


BIST