Advertisement

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
05.06.2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından, 1/2/2024 tarihinde E.2023/110 numaralı dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143. maddesinin 7338 sayılı Kanun'un 58. maddesi ile ibare değişiklikleri yapılan altıncı fıkrasında yer alan "...492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan,..." ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

Kararın Şirketimiz faaliyetlerine etkisini değerlendirmek için yapılan çalışmada 2023 yılında harç muafiyeti dolayısıyla ödenmeyen harçların tutarı incelenmiş, bu kapsamdaki işlemlerin 2023 yılı diğer faaliyet giderlerini yüzde 1,5 -3 arasında etkilediği görülmüştür. Söz konusu karar 5 Haziran 2024 ve sonrası işlemleri etkileyecek olup 2024 yılının geri kalan döneminde diğer faaliyet giderleri kalemine etkisinin benzer şekilde olması beklenmektedir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.