Advertisement

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.03.2023
Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2022 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 2022 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - "Ek 1"de belirtilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde ve "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. maddesinde yapılacak değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı hali ile görüşülmek üzere, tadil edilmesinin görüşülmesi,
15 - Dilek ve Temenniler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 General Assembly Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 3 2022_genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2022_general_assembly_information_document_revised.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 tadil_metni_revize.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 amendment_text_revised.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10 numaralı maddesinin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne istinaden revize edilmiş olup Sermaye Piyasası Kuruluna 16.03.2023 tarihinde revize hali ile yeniden başvurulmuştur.
Tadile ilişkin Yönetim Kurulu karar metninde yer alan "Sermaye" başlıklı 7. maddede herhangi bir revizyon ihtiyacı bulunmamaktadır.
Yalnızca Bilgilendirme Dokümanı ve Tadil Metni Dokümanı revize edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125715


BIST