Advertisement

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Borsa İstanbul A.Ş.'nin  08.02.2024  tarihli E-18454353-100.06-23690 sayılı yazısı ile Şirketimiz  payları  üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.         
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen  olağan dışı  fiyat ve  miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye  Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.          
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.              
 Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248285


BIST