Advertisement

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 2.497.948 -996.901 5.143.323 410.722.876 -122.925.663 3.747.563 -396.886.688 12.248.299 33.550.757 1.065.153.025 1.098.703.782
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.248.299 -12.248.299 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
660.596.379 28.426.200 76.071.154 765.093.733 1.128.340.269 1.893.434.002
Dönem Karı (Zararı)
76.071.154 76.071.154 38.234.758 114.305.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
480.000.000 16.257.710 496.257.710 496.257.710
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
660.596.379 28.426.200 689.022.579 1.090.105.511 1.779.128.090
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 2.497.948 -996.901 21.401.033 1.071.319.255 -94.499.463 3.747.563 -384.638.389 76.071.154 1.294.902.200 2.193.493.294 3.488.395.494
Cari Dönem 01.04.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 2.497.948 -10.326.615 21.885.735 1.392.829.485 -30.010.882 3.747.563 -384.638.389 704.174 1.596.689.019 2.502.648.907 4.099.337.926
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
864.682 -160.508 -704.174 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
633.650.142 730.679.502 101.540.037 1.465.869.681 2.252.001.644 3.717.871.325
Dönem Karı (Zararı)
101.540.037 101.540.037 98.825.718 200.365.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
633.650.142 730.679.502 1.364.329.644 2.153.175.926 3.517.505.570
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-169.283.500 -169.283.500 -169.283.500
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 2.497.948 -179.610.115 21.885.735 2.026.479.627 700.668.620 4.612.245 -384.798.897 101.540.037 2.893.275.200 4.754.650.551 7.647.925.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.229.700.391 -262.388.185
Dönem Karı (Zararı)
200.365.755 114.305.912
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
200.365.755 114.305.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.687.874.491 -356.020.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.084.959 53.058.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.105.753 9.723.294
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.105.753 9.723.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.058.616 2.817.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.013.522 2.791.170
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.050.579 -1.534.427
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.994.515 1.560.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
71.199.874 69.824.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.699.058 -5.348.128
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.844.372 68.313.146
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -1.277.653
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-21.945.440 8.136.722
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.936.106.540 -313.496.954
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
51.203.059 -195.812.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçe