Advertisement

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
Karar Sayısı
2023/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 31.03.2023 Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265333


BIST