Advertisement

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.04.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İlgili otoritelerin talebi üzerine, geri alım işlemlerinin analiz edilebilmesini teminen, şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin 16.02.2023 tarihli son yönetim kurulu karar tarihini takiben yapılan geri alım işlemlerine tabloda yer verilmiştir. Bugün tarihli geri alım işlemleri ve ilgili ek açıklamamıza da bu duyuru içeriğinde yer verilmektedir.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE, TREORGE00011 17.02.2023 30.000 0,038 18,93 -
ORGE, TREORGE00011 27.02.2023 20.000 0,025 21,14 -
ORGE, TREORGE00011 28.02.2023 10.000 0,013 21,1 -
ORGE, TREORGE00011 03.03.2023 10.000 0,013 20,99 -
ORGE, TREORGE00011 03.04.2023 20.000 0,025 21,6 -
ORGE, TREORGE00011 25.04.2023 20.000 0,025 21,41 -
ORGE, TREORGE00011 26.04.2023 20.000 0,025 20,8 -
ORGE, TREORGE00011 02.05.2023 40.000 0,05 20 -
ORGE, TREORGE00011 03.05.2023 292.000 0,365 19,34 -
ORGE, TREORGE00011 18.03.2024 10.000 0,013 70,5 -
ORGE, TREORGE00011 19.03.2024 10.000 0,013 72,25 -
ORGE, TREORGE00011 25.03.2024 10.000 0,013 70 -
ORGE, TREORGE00011 26.03.2024 20.000 0,025 68 -
ORGE, TREORGE00011 01.04.2024 20.000 0,025 67,65 -

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022 ve 16.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 01.04.2024 (bugün) tarihinde 67,50 - 67,80 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 01.04.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 70.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,088'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265274


BIST