Advertisement

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
747.749.759 2.181.587.350
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
685.450.012 -46.838.117
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 153.697.322 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -34.207.125 -25.858.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
793.672.797 -32.688.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -12.635.273 -32.688.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 806.308.070 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-227.712.982 11.709.527
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -37.846.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 8.551.781 5.171.726
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 -198.418.200 6.537.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-23.726.197 -5.518.033
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.993.648 3.574.645
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-23.993.648 3.574.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.981.501 -10.378.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 6.856.201 -6.427.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 -4.874.700 -3.950.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.714.050 1.285.538
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12 -1.714.050 1.285.538
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
661.723.815 -52.356.150
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.409.473.574 2.129.231.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.409.473.574 2.129.231.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 420.311.161 782.928.732
Finansal Yatırımlar
5 0 106.808.340
Ticari Alacaklar
7 962.004.421 1.260.737.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 30.058.410 55.053.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
931.946.011 1.205.683.565
Diğer Alacaklar
8 69.260.092 44.109.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
69.260.092 44.109.406
Türev Araçlar
29 12.628
Stoklar
9 290.152.196 886.130.559
Peşin Ödenmiş Giderler
10 98.496.878 32.063.096
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 23.740.437 5.296.010
Diğer Dönen Varlıklar
20 219.263.678 103.031.764
ARA TOPLAM
2.083.241.491 3.221.105.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.083.241.491 3.221.105.332
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 972.968 1.549.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
972.968 1.549.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 3.210.719.682 2.544.792.885
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.965.876.000 2.283.962.997
Maddi Duran Varlıklar
15 4.817.555.704 4.895.371.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 266.210.245 265.665.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.806.041 12.274.475
Peşin Ödenmiş Giderler
10 301.441.130 275.014.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 277.765.394 501.269.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.854.347.164 10.779.900.539
TOPLAM VARLIKLAR
13.937.588.655 14.001.005.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 356.096.500 291.580.190
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 356.439.861 504.259.654
Ticari Borçlar
7 976.437.923 1.590.953.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 3.618.005 191.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
972.819.918 1.590.762.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 30.871.611 23.330.440
Diğer Borçlar
8 12.475.883 14.303.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 280.990
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.475.883 14.022.103
Türev Araçlar
29 872.107
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 30.515.845 18.109.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 57.803.999 60.463.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.053.118 45.009.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 30.351.166 40.797.603
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.701.952 4.211.504
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 23.072.327 49.365.759
ARA TOPLAM
1.877.639.174 2.597.375.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.877.639.174 2.597.375.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 282.180.656 437.407.482
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 38.101.513 51.302.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
38.101.513 51.302.279
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 479.180.110 634.832.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
799.462.279 1.123.542.434
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.677.101.453 3.720.917.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.260.487.202 10.280.088.118
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 5.327.602.274 5.327.602.274
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 125.197.347 125.197.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
638.611.895 -46.838.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
638.611.895 -46.838.117
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
720.581.811
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.969.916 -46.838.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-160.102.940 -136.376.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
-160.102.940 -131.234.592
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -5.142.151
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.142.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 415.682.080 382.617.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.407.246.787 1.687.798.073
Net Dönem Karı veya Zararı
747.749.759 2.181.587.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.260.487.202 10.280.088.118
TOPLAM KAYNAKLAR
13.937.588.655 14.001.005.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 5.603.646.399 7.611.957.533
Satışların Maliyeti
22 -4.403.309.912 -6.286.582.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.200.336.487 1.325.375.224
BRÜT KAR (ZARAR)
1.200.336.487 1.325.375.224
Genel Yönetim Giderleri
23 -482.002.165 -389.255.555
Pazarlama Giderleri
23 -67.461.983 -44.917.878
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -41.938.337 -26.744.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 164.455.574 200.987.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -323.787.620 -313.836.038
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 70.404.749 170.948.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
520.006.705 922.557.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 823.884.950 1.359.115.805
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -199.284.364 -2.564.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.144.607.291 2.279.108.705
Finansman Gelirleri
27 134.602.186 93.644.943
Finansman Giderleri
27 -330.774.316 -352.922.962
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-6.957.258 -216.031.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
941.477.903 1.803.799.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-193.728.144 377.787.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -155.171.652 -69.040.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -38.556.492 446.828.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
747.749.759 2.181.587.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
747.749.759 2.181.587.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
747.749.759 2.181.587.350
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,98600000 2,87600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
792.869.852 866.546.099
Dönem Karı (Zararı)
747.749.759 2.181.587.350
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
747.749.759 2.181.587.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.198.365 -1.589.843.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 387.930.127 325.149.171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.150.018 43.597.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -875.505 26.938.769
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.025.523 16.658.323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.589.135 64.494.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,19 56.307.502 63.395.919
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.281.633 1.098.889
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.480.408 -7.297.489
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26,27 -87.336.936 -171.098.757
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 121.724.641 166.997.939
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 11.596.556
Vadeanılmamış Finansman Geliri
-7.503.853 -3.196.671
Gerçekleşmemişİle İlgili Düzeltmeler
394.173.500 239er Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-521.293.838 -1.181.715.642
Yatırım Amaçlı Gae İlgili Düzeltmeler
-1.181.715.642
Türev Finansal 26 519.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15,26 k Yöntemiyle Değerlenen Yatırı 12 -70.404.749 948.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 193.728.144 -377.787.843
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Ka İle İlgili Düzeltmeler
26 -19.150.351 219.505
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -806.794 -1.707.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmel 1.926.964
Kar (Zara Düzeltmeler
-397.004.029 -525.113.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
142.320.469 341.115.799
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
106.808.340 -106.808.340
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
328.633.678 480.877.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.574.562 53.504.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
584.425.124 199.765.773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-92.860.208 12.814.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-607.012.040 -328.263.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.541.171 4.803.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.827.211 -3.299.357
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.406.210 -46.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.220.033 27.767.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-116.231.914 -9.401.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-54.988.119 37.168.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
966.268.593 932.859.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17,19 -70.840.939 -34.156.379
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.918.471 -31.289.579
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -1.639.331 -867.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-177.653.436 -161.456.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.482.663 61.524.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -345.328.193 -460.707.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.855.158 66.627.997
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
87.336.936 171.098.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-670.048.199 -641.505.779
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.135.949.835 1.036.254.561
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.135.949.835 1.036.254.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.240.155.445 -1.484.132.956
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.240.155.445 -1.484.132.956
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -46.901.369 -40.811.835
Ödenen Temettüler
-429.074.490 -33.060.876
Ödenen Faiz
-89.866.730 -119.754.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.831.783 63.584.310
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-307.785.788 -394.628.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-362.617.571 -331.044.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 782.928.732 1.113.973.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 420.311.161 782.928.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 5.327.602.274 125.197.347 0 0 -130.858.710 347.064.793 0 1.756.412.090 0 8.183.917.794 8.183.917.794
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.553.141 -35.553.141 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.838.117 -375.882 -5.142.151 2.181.587.350 2.129.231.200 2.129.231.200
Dönem Karı (Zararı)
2.181.587.350 2.181.587.350 2.181.587.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.838.117 -375.882 -5.142.151 -52.356.150 -52.356.150
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -33.060.876 -33.060.876 -33.060.876
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması