Advertisement

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
TNZTP pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL)
3.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
50.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019
22.02.2023
37.500
0,029
14
B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019
23.02.2023
15.613
0,012
14
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)
Geri Alımın Maliyeti (TL)
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak
Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL)
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019
14
14
743.582
İç Kaynaklar
53.113
0,041
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde duyurulan pay geri alım işlemleri kapsamında;

Şirketimizce program kapsamında 14,00 TL ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden toplam 53.113 adet TNZTP payları geri alınmış ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,041'e ulaşmıştır.

Şirketimizin 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine geri alınan paylar hakkında bilgi verilmiş ve geri alım programının sona erdiği açıklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.