Advertisement

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Genel Kurul Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.01.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Madde 6 ve Geçici Madde 1
SPK Başvuru Tarihi
30.01.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
18.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve Esas Sözleşmede yer alan Geçici Madde 1'in çıkartılmasına ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096438288 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize ulaşmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilip onaylanmıştır.

Paydaşlarımıza inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla ilgili belgelerin imzaya sunulan dijital kopyaları ekte ilan edilmiş olup, bu belgeler imzalı asılları ile birebir aynıdır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf