Advertisement

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. - Esas Sözleşme Tadili
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024 - 30.01.2024 - 19.04.2024 - 10.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve Esas Sözleşmede yer alan Geçici Madde 1'in çıkartılmasına ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096438288 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize ulaşmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilip onaylanmıştır.

  

Paydaşlarımıza inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla ilgili belgelerin imzaya sunulan dijital kopyaları ekte ilan edilmiş olup, bu belgeler imzalı asılları ile birebir aynıdır.

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.