Advertisement

***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 816.197 0 4.465.637 0 4.465.637
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 816.197 0 4.465.637 0 4.465.637
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 492 0 0 186.400 1.467 0 0 1.700.398 1.888.757 0 1.888.757
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.291 500.291
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 21 0 55 0 55
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814.047 -815.047 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814.047 -814.047 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 163.141 1.467 2.277.957 1.171 1.700.398 6.853.740 0 6.853.740
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 163.141 1.467 2.277.957 1.701.569 0 6.853.740 0 6.853.740
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 163.141 1.467 2.277.957 1.701.569 0 6.853.740 0 6.853.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.736 9.464 0 0 4.042.668 4.038.396 0 4.038.396
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.691.816 -1.701.280 0 -9.464 0 -9.464
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.691.816 -1.691.816 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.464 0 -9.464 0 -9.464
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 4.038 0 206.074 0 -506 0 0 149.405 10.931 3.969.773 289 4.042.668 10.882.672 0 10.882.672


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.876.311 24.568.607 36.444.918 15.895.680 24.864.825 40.760.505
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 84.924 4.669.416 4.754.340 72.418 2.969.043 3.041.461
Teminat Mektupları
84.924 4.060.156 4.145.080 72.418 2.408.778 2.481.196
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1 1 1 0 1
Diğer Teminat Mektupları
84.923 4.060.156 4.145.079 72.417 2.408.778 2.481.195
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 118.700 118.700
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 118.700 118.700
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 609.260 609.260 0 441.565 441.565
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1,3) 1.656.171 7.929.901 9.586.072 4.274.782 8.176.009 12.450.791
Cayılamaz Taahhütler
390.901 1.292.430 1.683.331 376.782 291.108 667.890
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
127.990 1.292.376 1.420.366 248.875 285.102 533.977
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
262.911 54 262.965 127.907 6.006 133.913
Cayılabilir Taahhütler
1.265.270 6.637.471 7.902.741 3.898.000 7.884.901 11.782.901
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.265.270 6.637.471 7.902.741 3.898.000 7.884.901 11.782.901
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 10.135.216 11.969.290 22.104.506 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.135.216 11.969.290 22.104.506 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.135.216 11.969.290 22.104.506 11.548.480 13.719.773 25.268.253
Swap Para Alım İşlemleri
982.007 10.034.857 11.016.864 4.004.626 8.635.097 12.639.723
Swap Para Satım İşlemleri
9.153.209 1.934.433 11.087.642 7.543.854 5.084.676 12.628.530
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
131.922.770 446.065.549 577.988.319 34.846.478 138.878.523 173.725.001
EMANET KIYMETLER
118.371 0 118.371 145.502 0 145.502
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
118.371 0 118.371 145.502 0 145.502
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0