Advertisement

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

6.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinden,


Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bilal BEDİR ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Sözer ŞİMŞEK'in Üye,


Denetim Komitesi'ne;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan, Sn. Enver Alper GÜVEL'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İç Sistemler Başkanı olarak görev yapan Sn. Gürdoğan YURTSEVER'in Üye  


Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan, Sn. Enver Alper GÜVEL'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat SÜZER'in Üye

Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi'ne;

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhammed Mahmut ER'in Başkan ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Doğan BAŞAR ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Çiğdem KILIÇ'ın Üye


olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.