Advertisement

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Kar Dağıtım Kararının Genel Kurul'da Onaylanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TURSG, TRAGUSGR91O3
Peşin
0,8609383
86,09383
10
0,7748444
77,48444
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.08.2024
29.08.2024
03.09.2024
02.09.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TURSG, TRAGUSGR91O3
3.838.476.637
330,46917
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesine ve kar dağıtımının 29 Ağustos 2024 tarihinde tek seferde yapılması hususlarının 6 Haziran 2024 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. .

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2024.05.09 Ek.Kar Dagıtım Tablosu.pdf
EK: 2
2024.05.09 Statement of Profit Distribution.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.161.523.363
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
324.063.778
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
7.684.572.617
7.653.858.939
4. Vergiler ( - )
1.498.523.130
1.498.523.130
5. Net Dönem Kârı
6.186.049.487
6.155.335.809
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.186.049.487
6.155.335.809
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
6.186.049.487
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
75.000.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.261.049.487
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
3.896.552.805
3.896.552.805
* Nakit
58.076.168
58.076.168
* Bedelsiz
3.838.476.637
3.838.476.637
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
941.923.832
941.923.832
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
94.192.383
94.192.383
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.253.380.467
1.222.666.789
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
900.000.000
3.838.476.637
76,6
4,0795
374,91
TOPLAM
900.000.000
3.838.476.637
76,6
4,0795
374,91