Advertisement

VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 117.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 1.000.000 3.500.000,000 350,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 Nâma
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 25.000.000 87.500.000,000 350,00000 B Grubu B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.000.000 91.000.000,000 350,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 58.764.345
Geçmiş Yıl Karları (TL) 32.235.655


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 tarih ve 2023/30 sayılı kararı ve 08.12.2023 tarih ve 2023/31 sayılı kararları revize edilerek, söz konusu kararların yerine kaim olmak üzere Yönetim Kurulumuz 08.12.2023 tarih ve 2023/32 ve 09.12.2023 tarih ve 2023/34 sayılı karar almıştır.
Söz konusu kararlarda toplam artırılacak sermaye tutarı olan 91.000.000 TL değişmemiş fakat sermaye artırımında kullanılacak iç kaynak tutarları (Emisyon Primi 58.764.345 TL Geçmiş Yıl Karları 32.235.655) değişmiştir.Esas sözleşme tadili ve Bedelsiz Sermaye artışı başvurumuz ile ilgili olarak uygun görüş alınması amacıyla 11.12..2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 09.02.2024 tarih ve 2024/9 sayılı Kurul bülteninde duyurulmuştur.
Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-mühürlü.pdf
EK: 2 Tadil Metni-mühürlü.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248633


BIST