Advertisement

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2024, 19.04.2024, 26.04.2024, 01.05.2024, 08.05.2024, 10.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024, 03.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
14.03.2024, 19.04.2024, 26.04.2024, 01.05.2024, 08.05.2024, 10.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024 ve 03.06.2024 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimiz tarafından "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem gören 15 Mayıs 2029 vadeli ve 450.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ile konsolide edilmek üzere, Şirketimiz tarafından bu defa yurtdışında, "Regulation S" formatında, nominal tutarı 50 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 15 Mayıs 2029 ve kupon oranı %9,75 olarak belirlenen tahvil niteliğinde ek borçlanma aracı ihraç edilecektir. İhracın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç başvurusunun onaylanmasını takiben 13 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. JP Morgan Securities plc, işbu işlemde Tek Birincil Alıcı (Sole Initial Purchaser) olarak görev almıştır.  

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.