Advertisement
HABERLER ABONE OL

Dünyadaki gayri safi milli hasılanın yüzde 41’ini ve karbon salınımının yüzde 44’ünü oluşturan Kore, Japonya, Çin, Avrupa Birliği ve İngiltere karbon salınımını sıfıra indirme hedeflerini açıkladı. Böylece fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş de hız kazanmış oldu.

Küresel karbon salınımının yüzde 30’unu oluşturan Çin gibi ülkeler için bu hedefleri yerine getirmek Avrupa ülkeleri kadar kolay olmasa da en azından bir hedef konulmuş olması bu yolda atılan önemli bir adım değerlendiriliyor.

ABD ise hala karbon salınımını sıfıra indirmek için bir hedef belirlemiş değil. Joe Biden'ın başkan seçilmesi durumunda 2050 yılına kadar yüzde 100 temiz enerji ve sıfır karbon salınımı hedeflerinin koyulacağı tahmin ediliyor.

Paris anlaşmasına göre, 2050 yılında sıfır karbon salınımı hedefine ulaşabilmek için 2010 yılında 2030’a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması gerekiyor.

197 ülkeden 190’ı Paris anlaşmasını resmi olarak imzalamış olsa da ülkeler tarafından konulan hedeflerin çoğu hala yetersiz ve anlaşmanın hedefleriyle uyumlu görünmüyor.

Rusya, Japonya, Hindistan, AB ve Çin 2019 yılında dünyada gerçekleşen karbon salınımının yüzde 67’sini oluşturdular.