Advertisement
TÜRKİYE MAKRO VERİLERİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Yakın dönemde otomobil, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde yapılan ÖTV artışının aralık ayında tüketici enflasyonunu olumsuz yönde etkileyeceği, bu etkinin önemli bir kısmının da tütün ürünlerinden kaynaklanacağı not edilmelidir." ifadesine yer verildi.

TCMB, "Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,52 arttı ve yıllık enflasyon 0,16 puanlık düşüşle yüzde 7,0 oldu. Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde ifade edildiği üzere, gıda yıllık enflasyonu önemli oranda geriledi. Bu dönemde enerji enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına
bağlı olarak yükseldi. Diğer taraftan, son dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin çekirdek enflasyon
göstergelerine etkisi toplam talepteki yavaşlamaya bağlı olarak nispeten zayıf seyretti.

Bu dönemde "H" ve "I" endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,12 ve 0,05 puan azalarak yüzde 6,89 ve 6,99 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre enerji
grubunun katkısı 0,18 puan artarken, gıda grubunun katkısı 0,39 puan düştü. Hizmet ve temel mal gruplarının katkısında ise belirgin bir değişim gözlenmedi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi
incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinde nispeten yatay bir seyir izledi. Türk lirasında belirgin bir değer kaybının gözlendiği bu dönemde, hizmet grubu ana eğilimi bir miktar yükselirken, toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisiyle temel mal grubu ana eğiliminde kayda değer bir bozulma görülmedi.

Kasım ayında hizmet fiyatları yüzde 0,29 arttı, grup yıllık enflasyonu 0,14 puan yükselerek yüzde 7,94 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon ulaştırma ve kira grubunda
geriledi, diğer alt gruplarda ise yükseldi. Ulaştırma grubunda fiyatlar, karayolu ve havayolu
yolcu taşımacılığı hizmetlerine bağlı olarak geriledi.

Kiranın aylık artış hızı kasım ayında bir miktar yavaşladı. Lokanta otel grubunda ise turizm sektöründeki görünüme paralel olarak
konaklama fiyatları gerilerken yemek hizmetlerinde fiyat artışları sürdü. Diğer hizmetlerdeki
yükselişte paket tur fiyatları (yüzde 4,56) öne çıkarken, bu gelişmede umreye gidiş ücretindeki
yüzde 12,45'lik artış belirleyici oldu.

"Yıllık enflasyon giyim grubunda belirgin oranda azaldı"

Temel mal grubu yıllık enflasyonu kasım ayında 0,22 puan azalarak yüzde 5,92 olarak gerçekleşti. Bu
dönemde yıllık enflasyon giyim grubunda belirgin oranda azalırken dayanıklı mal grubunda
arttı. Aylık giyim enflasyonu yakın dönemdeki eğilimini koruyarak kasım ayında da
mevsimsel ortalamaların altında gerçekleşti. Dayanıklı mal grubunda mobilya ve beyaz
eşya fiyatları düşerken Türk lirasındaki değer kaybının yansıması büyük ölçüde otomobil
fiyatlarıyla sınırlı kaldı.

Giyim ve dayanıklı dışı temel mal grubu fiyatlarında ise ılımlı bir artış
gözlendi. Sonuç olarak, toplam talepteki yavaşlama Türk lirasında son dönemde gözlenen
değer kaybının temel mal grubu yıllık enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü etkisini sınırladı.

Enerji fiyatları kasım ayında yüzde 1,05 arttı ve Türk lirasında gözlenen değer kaybının da etkisiyle genele yayılan fiyat artışları gözlendi. Akaryakıt, tüp gaz ve katı yakıt
fiyatları bir önceki aya kıyasla sırasıyla yüzde 1,05, 3,34 ve 4,12 oranlarında arttı.

"ÖTV artışı aralık ayında enflasyonu olumsuz etkileyecek"

Son üç
aydaki birikimli fiyat artışı yüzde 13’e ulaşan akaryakıt grubunda bu seyrin aralık ayında da
süreceği öngörülüyor. Sonuç olarak, enerji grubu yıllık enflasyonu bu dönemde 1,44 puanlık

yükselişle yüzde 6,15 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu kasım ayında 1,65 puan azalarak yüzde 3,55 oldu. İşlenmemiş gıda grubunda sebze fiyatlarına bağlı olarak mevsimsellikten arındırılmış
verilerle düşüş eğilimi devam etti, yıllık enflasyon yüzde eksi 0,02 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte bu
dönemde beyaz et, bakliyat, yumurta gibi alt gruplarda fiyat artış eğilimi güçlü seyretti. Özellikle bakliyat fiyatlarında son aylarda süregelen artışın kasım ayında ivmelenmesi ve bu
grupta yıllık enflasyonun yüzde 17 düzeyini aşması dikkati çekti.

İşlenmiş gıda fiyatları ise
yüzde 0,28 oranında artarken grup yıllık enflasyonu yüzde 6,73’e geriledi. Taze meyve sebze
dışı gıda yıllık enflasyonu ise kasım ayında bir miktar yükseldi.

Raporda, "Yakın dönemde otomobil, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde yapılan ÖTV artışının aralık ayında tüketici enflasyonunu olumsuz yönde etkileyeceği, bu etkinin önemli bir kısmının da tütün ürünlerinden kaynaklanacağı not edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Yİ-ÜFE

Rapora göre yurt içi üretici fiyatları kasım ayında yüzde 2,0 arttı ve yıllık enflasyon 3,57 puan
yükselerek yüzde 6,41'e çıktı. Bu artışta, Türk lirasındaki değer kaybı ve uluslararası emtia (metal) fiyatlarındaki yükselişe ek olarak baz etkisi belirleyici oldu. Yıllık enflasyon imalat
sanayisinde yüzde 8,25’e, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde ise yüzde 6,62’ye yükseldi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, kasım ayında fiyatlar alt gruplar genelinde artış gösterdi. Ara malı fiyatlarındaki yükselişte değerli ana metaller, sermaye malı fiyatlarında ise metal yapı ürünleri, özel amaçlı makine ve motorlu kara taşıtları belirleyici oldu. Dayanıklı tüketim malı fiyatlarındaki artışta mobilya, dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yükselişte ise et ve et ürünleri öne çıktı. Sonuç olarak, kasım ayı Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının güçlendiği bir dönem oldu.