Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Doğalgazda abone bağlantı bedeline, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri de dahil edilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, abone bağlantı bedeli hesaplanırken, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının yanı sıra sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri toplamı da dikkate alınacak.

Doğalgaz dağıtım ihalelerinde teminat Türk lirası olacak

Düzenlemeye göre, doğalgaz dağıtım ihalelerinde, ABD doları cinsinden EPDK adına blokeli çekler geçici teminat olarak ve lisans almaya hak kazanılması halinde kesin teminat olarak kabul edilmeyecek. Bunun yerine, EPDK adına banka veya katılım bankası hesaplarında bloke edilmiş Türk lirası mevduat, nakit veya Türk lirası olarak düzenlenmiş banka veya katılım bankası teminat mektubu, teminat olarak verilebilecek. Teminat mektupları banka veya katılım bankalarından alınabilecek.

Değişiklik öncesi, ABD doları cinsinden EPDK adına blokeli çek, banka veya özel finans kurumu hesaplarında bloke edilmiş ABD doları tevdiat, nakit veya ABD doları cinsinden düzenlenmiş banka veya özel finans kurumu teminat mektubu, teminat olarak gösterilebilirken, teminat mektuplarının banka veya özel finans kurumlarından alınması gerekiyordu.

Öte yandan, doğalgaz yatırımlarının kontrolü, işletmeye alınması ve kabulü süresince dağıtım şirketlerinin hizmet alacağı yapım kontrol firmalarının belirlenmesi, değiştirilmesi, sözleşmelerde yer alacak asgari hükümler ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar da kurul tarafından belirlenecek.