Advertisement

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz faaliyetlerinin devamlılığının aksamaması, yatırımcılarımızın haklarının zarar görmemesi ve alacaklılarımız arasında eşitsizliğe yol açmaması için 20.11.2015 tarihli Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/280 E.sayılı dosya ile İflas Erteleme Başvurusunda bulunulmuştur" denildi.

Ay başından bu yana hızla düşüşe geçen şirketin hisseleri 17 Kasım'da olağanüstü fiyat hareketleri nedeniyle işleme kapatılmıştı. Kasım başından bugüne hisselerdeki toplam düşüş yüzde 79 oldu.

Şirket konu hakkındaki açıklamasında, "Üretimden kaynaklı sorunlar sebebiyle satış faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi ve Sektördeki tahsilat sıkıntılarına bağlı olarak nakit akımlarımız negatif etkilenmiştir.Şirketimiz fon sağlamak amacı ile ortaklık görüşmelerine başlamış olup ilerleyen günlerde oluşacak gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanacaktır" demişti.