Advertisement

Merkez Bankası dün faizleri değiştrimediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından bugün Ankara'da ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

BloombergHT'nin öğrendiğine göre, Merkez Bankası Rusya ve Türkiye arasında dün düşen uçakla başlayan kriz konusunda endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, "Rusya'nın toplam ihracata etkisi yönetilebilir" düzeyde dedi.

Son zamanlarda çok tartışılan asgari ücret konusunda ise, "Asgari ücretin enflasyona etkisi için tüm resim görülmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan "Sadeleştirmeyi oynaklık yaratmadan makul şekilde yapacağız" mesajı verdi.

Toplantıda yapılan sunumda öne çıkan ifadeler ise şöyle:

İKTİSADİ FAALİYETLER

Yılın ilk yarısında iç talep büyümeye ılımlı katkı verirken dış talep zayıf seyretmiştir.

Tüketici güven endeksleri ile yatırım ve istihdam eğilimlerinde yakın dönemde yükseliş yaşanmıştır.

DIŞ DENGE

Son dönemde jeopolitik gelişmeler ihracat artışını sınırlamıştır.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisi önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelebilecektir.

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi tarihi düşük seviyelere ulaşmıştır.

ENFLASYON

İthalat fiyatlarındaki düşüş döviz kurundan enflasyona geçiş etkisini kısmen telafi etmektedir.

Bir yıl sonrası için enflasyon beklentileri artarken, iki yıl sonrası için beklentilerde sınırlı bir iyileşme gözlenmiştir.

FİNANSAL KOŞULLAR

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları oynak bir seyir izlemektedir.

Likidite politikasındaki sıkı duruş gerekli görülen süre boyunca sürdürülecektir.

Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir.

Ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümesi fiyat istikrarına, finansal istikrara ve dengelenme sürecine katkı yapmaktadır.