Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği şube sayıları ve sektördeki istihdam ile ilgili verileri yayınladı. Birliğin verilerine göre sektörde şube sayısı 2015 yılında 30 adet azaldı.

2015 yılı sonu itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı, Temmuz-Eylül 2015 dönemine göre 87 adet, geçen yıl sonuna göre 30 adet azalarak 11.193 oldu. 

Ekim-Aralık 2015 döneminde şube sayısı, 2014 yılsonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 181 adet, yabancı sermayeli mevduat bankalarında şube sayısı Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin özel sermayeli bankalar grubundan Türkiye'de kurulmuş yabancı bankalar grubuna geçişi nedeniyle 944 adet artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında 1.156 adet azaldı.

Verilere göre Ekim-Aralık 2015 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 328 olmuştur. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.227, özel sermayeli mevduat bankalarında 478, yabancı sermayeli bankalarda ise 151'dir.

İSTİHDAM SADECE 319 KİŞİ ARTTI

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı Temmuz-Eylül 2015 dönemine göre 400 kişi (yüzde -0,2 oranında) azalırken, Aralık 2014 yılsonu rakamlarına göre 319 kişi (yüzde 0,2 oranında) artarak 201.205 oldu.

2014 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 2 bin 360 kişi, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin özel sermayeli bankalar grubundan Türkiye'de kurulmuş yabancı bankalar grubuna geçişi nedeniyle yabancı sermayeli mevduat bankalarında 19 bin 201 kişi artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında 21 bin 83 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 157 kişi azaldı.