Advertisement

Banka ve banka dışı kredi kurumları tarafından kullandırılan nakit krediler, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,4 artışla 1 trilyon 773 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre, banka ve banka dışı kredi kurumları tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2015 yılında yüzde 29 artarak 1 trilyon 773 milyar lira oldu. Nakit kredilerin 1 trilyon 696 milyar TL'lik bölümü bankalar, 34 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 24 milyar TL'si finansman şirketleri ve 20 milyar TL'si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Nakit kredilerin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 9 puan artarak yüzde 91'e yükseldi. Tasfiye olacak alacaklar 2015 yılı itibarıyla 51,4 milyar TL oldu. Böylece, tasfiye olacak alacakların toplam nakit kredilere oranı yüzde 2,8 düzeyinde gerçekleşti.

Bankalar ve banka dışı kredi kurumları tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 9,5 artarak 413 milyar lira oldu. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 21,5 ile taşıt kredilerinde görülürken, en düşük artış yüzde 2 ile ihtiyaç kredilerinde yaşandı.

Geçen yıl sonu itibarıyla bireysel kredilerin yüzde 38'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 36'sını konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 7’sini taşıt kredileri oluşturdu.
Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 2 milyon artarak 25,8 milyon olurken, ortalama bireysel kredi miktarı ise 16 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Ortalama konut kredisi 67,6 bin TL, ihtiyaç kredisi ise 8,7 bin TL oldu. Kredi kartında ortalama borç 3 bin 500 lira seviyesinde olduğu görüldü.

BİREYSEL KREDİLERİN PAYI GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

Makroihtiyati tedbirlere bağlı olarak büyüme hızı yavaşlayan bireysel kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2015 yılsonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 3 puan düşüşle yüzde 23'e geriledi.

Aynı dönemde kurumsal kredilerin nakit krediler içindeki payı 3 puan artışla yüzde 77'ye yükseldi. Sektörel bazda, nakit kredilerin ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör yüzde 27 ile imalat sanayi oldu. İmalat sektörünü yüzde 18'le ticaret sektörü ve yüzde 11'le inşaat sektörü takip etti.

Kurumsal kredilerde tasfiye olacak alacak oranı yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü yüzde 3,5 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 3,4 ile ticaret ve yüzde 3,2 ile turizm sektörü izledi. 

AA