Advertisement
HABERLER ABONE OL

Galata Wind'in halka arzına 810 bini aşan yatırımcı katılırken talep toplamada şirkete planlanan tahsisattan 8 kat fazla talep geldi.

Şirketin halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 15-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinde şirketin 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20’sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşti.

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, yüzde 10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951 TL olarak gerçekleşti.

Bireysel yatırımcılardan 4,3 kat talep geldi

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların yüzde 49,0’una denk gelen 65.511.956,30 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 4,3 katı olan 280.149.186,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 TL nominal değerli 389.302.419,22 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 48’ine denk paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satıldı.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 TL nominal değerli paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 1,4 katı olan 1.810.813,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 TL nominal değerli 7.150.453,96 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1,’ine denk paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen pay %20 azaltıldı

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların yüzde 40’ına denk gelen 53.479.148,00 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 12,6 katı olan 673.083.385,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b maddesi kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların nominal değeri yüzde 20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 TL nominal değerli 216.483.594,14 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 26,7’sine denk paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Yüzde 5 üzerinde iki kurum pay aldı

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların yüzde 10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal değerli 198.082.484,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Açıklanan sonuçlara göre yüzde 5 üzerinde pay alan iki kurum oldu. Buna göre Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank da yüzde 6,01 pay edindi.