Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihaleye ilişkin duyuruda, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, tıp merkezi/hastanelerinin ihtiyacı için kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ilaç, serum, tıbbi sarf ve diş sarf malzemesi satın alacak.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olan firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az yüzde 3'ü nispetindeki geçici teminatı, teklifleriyle birlikte verecek.

Tıbbi sarf ve diş sarf malzemesi alımı için de en geç 22 Kasıma, İlaç ve serum malzemesi için en geç 23 Kasıma kadar Genel Müdürlük İdari İşler birimine verilecek teklifler, verildikleri gün saat 14.30'da Genel Müdürlük toplantı salonunda açılacak.